O nás

Royal Rangers je mezinárodní neziskovou organizací pro děti a mládež školního věku, pracující s mládeží na základě křesťanských principů. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově ve všech čtyřech oblastech života – fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Royal Rangers ve volném překladu znamená „Královští jezdci“.

Z historie – jak to vše začalo

Práce Royal Rangers začala v roce 1961 v USA a později, nezávisle na ní i ve Švýcarsku. Protože oba tyto směry používají stejný způsob práce, došlo k jejich sjednocení. Cílem bylo pomoci mladým lidem najít skutečné hodnoty, pomoci jim vybudovat zdravý a pevný charakter, chránit je před negativními jevy, zejména před násilím, alkoholismem a drogami. Vzápětí se Royal Rangers rozšířil téměř do celého světa. V České republice byla tato práce s mládeží založena v roce 1992.

Royal Rangers promo

Náš cíl v práci s dětmi

Chceme systematickou prací v dobrém kolektivu pod vedením zkušených vedoucích dětem nabídnout možnost prožít opravdové dobrodružství a najít skutečné životní hodnoty. Zaměřujeme se hlavně na život v přírodě (základy táboření, poznávání přírody a její ochranu), zdraví, bezpečnost (základy bezpečnosti a poskytování první pomoci, zdravý život bez závislostí), sociální oblast (základy společenského života, zejména úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším a strádajícím, odpovědnost, samostatnost, přátelství, sebeovládání…) a základní principy křesťanství.

Jak žijeme aneb naše akce

Schůzky

Každý týden se setkáváme v naší klubovně, kde si povídáme o Bohu, zpíváme, hrajeme hry, učíme se nové věci a dovednosti či vyrábíme různé předměty.

Setkáváme se vždy v pátek.

Výpravy a víkendovky

Připravujeme jednodenní nebo vícedenní výlety. Navštívíme různá zajímavá místa, plánujeme pobyty na chatě či táboření v přírodě. Účastníci našich akcí jsou úrazově pojištění!

Letní tábory

O prázdninách pořádáme stanové tábory.

Příjmy RR jsou ze sbírek, darů, dotaci a z vlastních akcí.