36. ph Royal Rangers v Opavě

Jsme 36. přední hlídka založená v září roku 2003.

Vedoucí jsou proškoleni systémem NVT (Národních Výcvikových Táborů) a i nadále se proškolují a prohlubují své dovednosti návštěvami různých akcí a prezentací, kde získávají nové zkušenosti a nápady pro práci s dětmi. Kromě pravidelných pátečních schůzek pořádáme víkendovky, letní tábory a jiné akce.

Zlatý Zákon RR zní: ,,Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“

Znak Royal Rangers – symbolicky vystihuje hlavní cíle organizace:

Zlaté hroty připomínají čtyři základní oblasti, ve kterých se hlídky snaží děti rozvíjet – fyzická, duchovní, duševní, sociální

Červené hroty poukazují na skutečnost, že jsme křesťanská organizace a shrnují evangelium – spasení, uzdravení, Duch Svatý, vytržení

Modré hroty představují dohromady něco jako zákoník obsahující vlastnosti, které by se měli členové RR snažit osvojit si – bdělý, čistý, čestný, statečný, věrný, zdvořilý, poslušný, duchovní

Celoroční činnost naší hlídky podporuje

Příspěvky

Trénink na Rangera roku s opékačkou

3.5.2024 Tentokrát jsme si schůzku trochu ozvláštnili, a to z jediného důvodu; příští týden totiž nebude, jede se na ringoturnaj! To ovšem znamená, že náš letošní tým nominovaný na tzv. Rangera roku už nemá příliš času na přípravu. Proto se v pátek jelo místo do klubovny ke Šrekům na zahradu. Trénovali jsme uzly, rozdělávání ohně, …

Nácvik ringa

12.4. až 14.4. 2024 O letošním prvním teplém víkendu (po kterém bohužel následovalo opět chladné pondělí) jsme se s částí naší hlídky vypravili dvěma auty do obce Moravičany. Jak už napovídá název příspěvku, důvodem uspořádání akce bylo natrénování našeho oblíbeného royalovského sportu – ringa. Blíží se nám totiž asi největší akce Royal Rangers v ČR …