Chata na Muně

Dostali jsme garážovitý objekt u Mikulovic. Pokud by jste chtěli pomoct, čtěte dál. Děkujeme.

Areál městečka

Chcete přispět stavebním materiálem?
V rodícím se „Městečku neziskových organizací“ na Muně u Mikulovic jsme získali objekt číslo 34 o rozloze 300 metrů2.

Momentálně potřebujeme dobrovolníky na práci a budeme velice vděčni za jakýkoli i drobný dar.

Firmám můžeme vystavit fakturu a umístit jejich logo na naše stránky a uvést jí ve výroční zprávě. Pokud jste se rozhodli darovat materiál či potřebujete potvrzení o finančním daru, kontaktujte opava@royalrangers.cz či tel: 608860889.

Náčrtek objektu

Dárcovský účet pro podporu našeho domu číslo 34: 2600081480/2010
(do poznámky napište, že se jedná o dar na dům)

Hledáme také pravidelné dárce, kteří nás budou ochotni podporovat i 50,- měsíčně.

Naše akce jsou neziskové. Tudíž po dokončení můžeme zde převést většinu našich akcí a tím nám odpadne nutnost počítat akce s nájmem pro jinou organizaci.

O sponzorství se můžete dočíst také na stránce Podpořte nás.

S přáním příjemného dne
Jiří Ščudlík
velitel přední hlídky
a statutární zástupce přední hlídky
tel.: 608 860 889