Podpořte nás

Účty RR Opava: 2600081480/2010 nebo 2202114726/2010 (Fio banka)

Vážení přátelé!

Dovolujeme si Vás seznámit s naší prací. Royal Rangers je občanským sdružením, jejímž hlavním zaměřením je přímá práce s dětmi formou volnočasových aktivit. Soustavně pracuje s dětmi od roku 1996. V Opavě od roku 2003.

Cílem našeho sdružení je kvalitní nabídka, jak účelně a zajímavě trávit volný čas mládeže. Děti zde rozvíjí své vědomosti, nadání a tvořivost tak, aby byly připraveny pro plnohodnotný život. Chceme být pomocníky rodičům a škole při výchově ve všech oblastech života – tj. fyzické, duchovní, duševní a sociální, v duchu křesťanské etiky, jejíž základem je láska, naděje a radost. Chceme děti učit samostatnosti, soběstačnosti, odpovědnosti, ochotě učit se nové věci, úctě k autoritám a člověku vůbec. To vše je realizováno formou her, sportu, schůzek, podnikáním výletů do přírody a organizováním tematických víkendových akcí a letního stanového táboru. Naše aktivity jsou přístupné všem dětem, a to bez ohledu na jejich sociální zázemí.

Naše organizace vlastní titul: „Uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží“

Naše 36. přední hlídka Royal Rangers se sídlem v Opavě každý rokem pořádá:

  • zhruba 25 schůzek
  • několik víkendových akcí
  • letní stanový tábor v rozsahu 7 dní pro cca 50- 60 osob

Všech našich aktivit se každoročně zúčastní celkem asi 130 dětí z Opavy a různých koutů republiky.

Na všech těchto akcích pracují dospělí zdarma ve svém volném čase. Naším cílem a přáním je pořídit si vlastní stanovou základnu a vlastní stálou turistickou základnu v časovém horizontu 2 – 4 let, za finanční podpory dotačních programů MŠMT a ochotných dárců. Vzhledem k tomu, že naše akce jsou neziskové a chceme naši práci dále rozvíjet, což vyžaduje nemalé finanční náklady především na pořízení stanové a turistické základny, obracíme se proto na Vás z důvěrou o pomoc jakoukoliv formou (např. finanční dar, hmotný dar, zakoupením reklamy apod.).

Aktualita: Od tohoto roku jsme získali objekt v Mikulovicích u Jeseníku.

V případě, že se rozhodnete naši práci s dětmi podpořit, věříme, že odměnou budou Vám i naší společnosti zdraví, odpovědní, charakterově nepokřivení mladí lidé, kteří umějí žít nejen pro sebe, ale kteří umějí reagovat také na potřeby jiných lidí. Dále můžete být uvedeni ve výroční zprávě naší celostátní organizace a/nebo zveřejněni na našich internetových stránkách.

Veškeré dary jsou odečitatelné z daňového základu dle zákona č. 586/1992 Sb. Pro případ potřeby můžeme zaslat darovací smlouvu.

S přáním příjemného dne
Jiří Ščudlík
velitel přední hlídky
a statutární zástupce přední hlídky
tel.: 608 860 889